Social

Tariflerinizde Kullanabilece?iniz Farkl? Tatlar

?ikolata

En pop?ler tatlardan biridir. Ustaca eklenmesi gereken bir malzemedir. ??nk? olduk?a g??l? bir tad? vard?r.
Siyah veya Bitter ?ikolata
S?tl? ?ikolata
Beyaz ?ikolata
Par?a ?ikolata
Kakao

Otlar ve Baharatlar

?e?itli sa?l?kl? otlar ve baharatlar ikramlar?n?z? hem sa?l?k a??s?ndan hem de tat a??s?ndan zenginle?tirir.
Bunlardan ba?l?calar?:
Tar??n, Zencefil, Rezene...

Vanilya

Vanilya tatl? tariflerinde en s?k kullan?lan ve rahatl?kla ula?abilece?iniz tatlardan biridir. Ge?mi?te toz halinde vanilya ?ok fazla tercih ediliyordu. Ancak ?u anda pastac?l?k ve sa?l?k ile u?ra?an t?m profesyoneller toz halinde vanilyan?n sentetik olma ?zelli?inden ?t?r? kullan?m?n? ?ok fazla ?nermiyorlar. Bunun yerine s?v? halindeki vanilya ?urubunun kullan?lmas?n?n fayda sa?layaca?? g?r???ndeler.

Di?er Tatlar

Limon ve portakal?n kabuklar? ve sular? ?ok g?zel lezzetler katabilir.

Tuz

Tuz hem tatl? ve hem tuzlu kurabiyelerde bir tutam olmak kayd?yla kullan?labilir. Deniz tuzunun par?ac?klar? baz? tariflerde dekorasyon ama?l? kullan?labilir.